Želite li da Vam lično predstavimo našu ponudu?

Zanimam se za:
Ime i prezime:
Preduzeće
Telefon:
E-pošta: (obavezno)
 

Boniteti.rs Poslovni

Boniteti.rs je zbirka nepogrešivih on-line poslovnih informacija koje su potrebne za donošenje svakodnevnih poslovnih odluka. Najopširnija baza Boniteti.rs omogućuje Vam uvid u poslovanje za više od 865.000 srpskih subjekata od kojih je više od 140.000 aktivnih pravnih subjekata i više od 220.000 preduzetnika i to sve na jednom mestu.

Paket Boniteti.rs Poslovni dodatno sadrži ocenu boniteta, kreditni limit I maržu, dinamičnu ocenu. Namenjen je svima koji žele optimizovati vreme izrade bonitetne analize ili se ne žele zamarati čitanjembilansa.

Boniteti.rs Poslovni sadrži:
 • FINANSIJSKE PODATKE – kompletni završni računi od 2008. god. (analiza konkurencije, oblikovanje pokazatelja, izvoz u excel)
 • BLOKADE – uvid u blokade za period od 2010. godine sa praćenjem najvećeg iznosa blokade 
 • SEMAFOR - grafički prikaz nivoa rizika poslovanja
 • INFORMATOR - dnevno izveštavanje o kritičnim promenama: blokade računa, ulazak, izlazak i promena iznosa, stečajevi / likvidacija, brisanje iz registra
 • OSOBE - osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim preduzećima, pretraga po imenu i prezimenu i JMBG-u
 • POSLOVNE VESTI - članke iz poslovnih novina o preduzeću i osobama na vodećim položajima
 • NAPREDNA PRETRAGA - Izrada baze potencijalnih kupaca/dobavljača 
 • NOVOOSNOVANA PREDUZEĆA -  ulaze u bazu podataka čim su osnovana
 • BRISANA PREDUZEĆA - ulaze u bazu svakodnevno
 • INDEKS PLAĆANJA - uvid u rokove plaćanja preduzeća i delatnosti
 • ODUZET PIB

MOBILNI BONITETI: provera firmi u pokretu,
+ SUDOVI - Privredni sporovi u poslednjih 13 godina – tuženi i tužioci, vrednost i osnov spora s kompletnim uvidom u ročišta,
+ BONITETNA OCENA (A do E), koja predstavlja ocenu poslovanja preduzeća i izračunava se jednom godišnje na osnovu finansijskih pokazatelja likvidnosti i uspešnosti; pregled u poslednjih 5 godina,
+ DINAMIČNA OCENA (***), koja je promenljiva komponenta kreditnog rejtinga. Ona se menja svakodnevno, na osnovu novostečenih podataka o blokadi bankovnih računa, prosečnih kašnjenja u plaćanju računa, pravnih radnji i stečajeva.Obratite pažnju i na: